12 ก.ค.2564 นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์บริเวณตลาดสดเลิศอุบล ถนนสวนสยาม โดยแจกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างมือก่อนหยิบจับสินค้า/อาหาร แก่ผู้ค้าในตลาดสด รวมทั้งขอความร่วมมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และเว้นระยะห่าง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019