หลักสูตร BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง เทรนด์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับ และ SCB SME, mai และ BrandAge ในการจัดงานสัมมนาเรื่อง “Growth Strategies: How to DRIVE your business through Global Trend”

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU EXT และ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า งานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติจาก Professor from Harvard University, Mark Esposito, Ph.D. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 อันดับนักคิดทางธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล จากการจัดอันดับของ Thinkers 50 Radar และได้รับการยอมรับจาก World Economic Forum ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแนวคิด"Fast Expanding Markets" รวมทั้งเครื่องมือ “DRIVE framework” ที่จะเป็นตัวช่วยพาธุรกิจคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วและไกลกว่าคนอื่น และ นักวิชาการจากประเทศอังกฤษ , Associate Professor Terence Tse ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน Global Trends อีกทั้งยังเป็น Co-Founder และ Managing Director (MD) ร่วมกับ Mark Esposito, Ph.D. ใน AI (Artificial intelligence) Studio ที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้ มีลูกค้าระดับโลกมากมาย อาทิเช่น London Stock Exchange, Farrari World เป็นต้น โดยวิทยากรทั้งสองท่านจะบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Growth Strategies: How to DRIVE your business through Global Trend” จับกระแส Global Trends ปลดล็อคกับดักธุรกิจ โดยใช้ DRIVE Framework ที่เปรียบเสมือน GPS นำทาง ที่จะช่วยให้ SME เดินทางลัดไปถึงยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ Global Trends เป็นตัวขับเคลื่อน

โดย DRIVE Framework ประกอบไปด้วย D = Demographic การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร คุณรู้หรือไม่? ว่า โลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้กำลังแรงงานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น!การเติบโตในครั้งนี้จะสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมือง (urbanization) ซึ่งลูกค้าเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจของคุณ

R = Resources ทรัพยากรที่มีจำกัด จากจำนวนประชากรที่มากขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจ จึงต้องพึ่งพาทรัพยากรที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ เราจึงต้องพึ่งพาแนวทาง "take-make-dispose" โดยเราสามารถใช้ของร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะต้องลดการสร้าง waste และนำ waste ที่มีอยู่มาผลิตใหม่และนำกลับมาใช้อีกครั้ง

I = Inequalities ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ที่ผ่านมานั้นการเติบโตของเศรษฐกิจมักเกิดจากการใส่ปัจจัยต่างๆเข้าไปในสวัสดิการเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิต แต่จะเป็นอย่างไรหากผลลัพธ์นั้นถูกแจกจ่ายอย่างไม่เป็นธรรม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสังคมส่งผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้มากและผู้รายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความเหลื่อมล้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น

V = Volatility of IT ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จากโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตอย่างมาก ทำให้โลกสามารถเชื่อมถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เช่นปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี AI หรือ Artificial intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ธุรกิจเเละด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้ว อย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน การชำระเงินบนเว็บอีคอมเมิร์ซ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 กว่า 85% ของผู้บริโภคจะซื้อสินค้าผ่าน AI มากกว่าผ่านมนุษย์ด้วยกันเอง และ Chatbot จะเป็นแอพอันดับหนึ่งสำหรับผู้บริโภคในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ด้วย

E = Enterprising Dynamics ธุรกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนแค่การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน แต่ยังส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจอีกด้วย ซึ่งบริษัทจะต้องต้องปรับตัวให้ทัน ซึ่ง model ของธุรกิจในอนาคตก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งวิทยากรจะมาเล่าให้ฟังว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่บริษัทจะสามารถอยู่ในธุรกิจแนวหน้าได้ จะต้องรู้เทรนด์ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถเลือกหยิบฉวยโอกาสต่างๆ มาปรับแผนธุรกิจของคุณ การเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้เกิดความผันผวนที่คุณก็คาดไม่ถึงและทำให้สถานการณ์ในอนาคตยากที่จะคาดการณ์ได้ และมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณไม่มากก็น้อย

DRIVE Framework นี้จะช่วย ปรับความคิด เปลี่ยนมุมมอง เปิดโอกาส และปลดล็อกกับดักธุรกิจของคุณ ให้เดินไปข้างหน้าแบบมีตัวช่วย!!!! โดยงานนี้จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน