กรุงเทพมหานคร แจ้งออกหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กทม. วันที่ 9 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตดุสิต บริเวณตลาดมหานาค
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตบางเขน บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯ
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตลาดกระบัง บริเวณวัดพลมานีย์
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตจอมทอง บริเวณวัดบางขุนเทียนนอก ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตบางแค บริเวณตลาดบางแคภิรมย์

สำหรับเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
- ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ