กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 78,903 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 3,797,159 โดส