สำนักงานเขตบางแค แจ้งปิดตลาดย่านบางแค เพิ่มเติม โดยตลาดที่เหลือ ปิดต่อเนื่องตามกำหนด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่สำนักงานเขตบางแค พิจารณาปิดตลาดในย่านบางแค เป็นเวลา 14 วัน เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด รวบรวมผลการตรวจและปรับปรุงสุขาภิบาลในตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 มีตลาดในย่านบางแคที่ครบกำหนดสามารถเปิดได้แล้ว 6 ตลาดดังนี้
- ตลาดศูนย์การค้าบางแค
- ตลาดใหม่บางแค
- ตลาดสิริเศรษฐนนท์ 1
- ตลาดสิริเศรษฐนนท์ 2
- ตลาดกิตติ
- ตลาดภาสม

ส่วนตลาดที่เหลือให้ปิดถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
-ตลาดวันเดอร์