วันที่ 1 ก.ค.64 น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแจงเหตุผลการลาออกว่าถูกลดทอนบทบาทลง โดยระบุข้อความว่า “ดิฉันนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ได้ยุติการดำรงตำแหน่งโฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ดิฉันได้เรียนรู้งานต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตามในเส้นการเมืองของดิฉันจะยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเป้าหมายทำเพื่อประชาชน และการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเข้าร่วมพรรคการเมืองใดในขณะนี้ จะขอดำเนินงานตามเส้นทางของตนเองเท่าที่พอทำได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น จึงขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบค่ะ”

นอกจากนี้ยังโพสต์จดหมายขอลาออก ต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้