ในช่วงกลางฤดูร้อนนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปี การก่อตั้งพรรคมิวนิสต์จีน จีนได้เปิดหอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการที่ตั้งตระหง่านสีแดงสดใส และยิ่งใหญ่ตระการตา กลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 มิ.ย. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พร้อมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และผู้นำระดับประเทศเดินทางไปไปยังหอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าชมนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ไม่ลืมความมุ่งมั่นแรกเริ่ม จดจำภาระหน้าที่” ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายกว่า 2,600 ภาพ และโบราณวัตถุกว่า 3,500 ชิ้น นับเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และงดงามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเต็มรูปแบบ ครบทุกมิติ บอกเล่าเรื่องราวดดั่งบทกวี สะท้อนประวัติศาสตร์การต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งเรื่อยมา และประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์การไม่กลัวการเสียสละ การสำรวจเชิงทฤษฎี การกระทำเพื่อสร้างประโยชน์ให้ประชาชน และการต่อตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งล้วนทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความยากลำบากของการได้มาซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน หลังจากเข้าชมนิทรรศการเสร็จสิ้น ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และคณะฯได้เดินทางมายังห้องโถงสีแดงภายในนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ ได้หันหน้าไปทางธงสีแดงสดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยกกำปั้นขวาขึ้น พร้อมนำกล่าวคําปฏิญาณ ส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วห้องโถง