หอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งอยู่ ณ บริเวณสวนโอลิมปิกปักกิ่ง (Beijing Olympic Park) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ ณ กลางเมืองหลวงปักกิ่งโบราณอันสวยงามของจีน ทั้งนี้ยังตั้งตระหง่านเคียงข้างสิ่งปลูกสร้างด้านวัฒนธรรมระดับชาติ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน พิพิธภัณฑ์ศิลปะจีน และสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์จีน ปล่อยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์คลุ้งไปทั่วบริเวณ บริษัทผู้ออกแบบหลักของหอนิทรรศการฯ คือ Beijing Institute of Architectural Design (Group) Co., Ltd หรือ ‘BIAD’ ที่เคยออกแบบหอประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจีน (Great Hall of the People) เมื่อกว่า 60 ปีก่อน โดยริเริ่มก่อสร้างหอนิทรรศการประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2018 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 เมื่อมองจากที่สูงจะเห็นโครงสร้างของหอนิทรรศการอันงดงามแห่งนี้ เป็นรูปตัวอักษรจีน “工” อันมีความหมายแฝงว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ แนวหน้าของชนชั้นแรงงานจีน ขณะเดียวกันยังหมายถึงเป็นแนวหน้าของประชาชนและชนชาติจีน ภายนอกออกแบบให้มีโครงสร้างโคลอนเนด (Colonnade) แบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมจีนอันสง่างาม เรียบง่าย สี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งตรงที่รับสืบทอดต่อกันเรื่อยมา ด้านทาทิศตะวันออกและตะวันตกของหอนิทรรศการฯมีเสารวมกว่า 28 ต้น เป็นสัญลักษณ์อันหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังผ่านสงครามนองเลือดถึง 28 ปี ด้านทิศเหนือและทิศใต้มีเสารวม 6 ต้น สะท้อนความหวังและส่งต่ออุดมการณ์อันสวยงาม แสดงถึงเจตนารมณ์อันสูงส่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำพาประชาชนจีนไปสู่ชัยชนะอย่างกล้าหาญ และจากชัยชนะไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า ภายในลานกว้างของจัตุรัสด้านทิศตะวันตกของหอนิทรรศการฯ มีประติมากรรมรูปปั้น 5 กลุ่มที่มีชื่อว่า ธง , ศรัทธา , ผลงานอันยิ่งใหญ่ , ความพยายามเอาชนะอุปสรรค และล่าฝัน ตั้งตระหง่านงดงาม ทรงพลังและหนักแน่น โดยผลงานประติมากรรมทั้ง 5 กลุ่มนี้ร่วมกันสร้างโดย วิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน วิทยาลัยศิลปะแห่งชาติจีน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหวา และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน ประติมากรรมรูปปั้น “ธง” ตั้งอยู่ตรงกลางด้านทิศเหนือของจัตุรัส ตั้งอยู่บนแทนสูง 5 เมตร มีความสูงรวมทั้งหมด 8.1 เมตร ออกแบบเป็นรูปธงของพรรคคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกกำลังโบกสะบัดไปมาตามสายลม ดูยิ่งใหญ่ทรงพลัง และตราสัญลักษณ์พรรคฯ สีทองเป็นประกาย ฐานของประติมากรรมรูปปั้น “ธง”สูง 1 เมตร ส่วนของตัว “ธง” สูง 7.1 และยาว 21 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของวันที่ 1 กรกฎาคม 1921 (1921.07.01) ประติมากรรมรูปปั้น “ศรัทธา” ประกอบด้วยแผ่นปั้น 4 แผ่น 4 ด้าน ที่ปั้นเป็นรูปบุคคลสำคัญในแต่ละยุคสมัย ฐานะ หน้าที่ และอายุที่แตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 71 คน เป็นสัญลักษณ์แห่งคำสาบานอันหนักแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์ แสะท้อนให้เห็นถึงการรวบรวมจิตวิญญาณและความทะเยอทะยานอันสูงส่งของบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์นำพาประชาชนจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศก้าวไปสู่การฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่ง​ประชาชาติจีนอย่างหนักแน่น นอกจากนี้ ภายในหอนิทรรศการณฯยังจัดตั้งที่ทำงานไปรษณีย์พิเศษและมีรหัสไปรษณีย์แบบพิเศษ “100100” เพื่อให้บริการไปรษณีย์สำหรับผู้เข้าชมและทัศนศึกษา ทั้งนี้มันไม่เพียงแต่เป็นการบันทึกหอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จัดการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ครบรอบ 100 ปี และยังมีความหมายแฝงที่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญสู่เป้าหมายการต่อสู้ “สองศตวรรษ” หรืออีก 100 ปี