นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่ ส.ส.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.จังหวัดชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐที่ขอให้พิจารณาการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ก่อน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยให้คำนึงถึงสถานะความมั่นคงของกองทุนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยจากกรณีที่ ส.ส.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.จังหวัดชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ออกมาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ก่อน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยให้คำนึงถึงสถานะความมั่นคงของกองทุน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และยังให้ความสำคัญที่เล็งเห็นถึงอนาคตของกองทุนประกันสังคม กรณีการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนในอนาคตมาใช้ก่อนนั้น ในเรื่องนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มีแนวคิดก่อนจะมารับตำแหน่งรมว.แรงงานและเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆ โดยมีการประชุมหารือ เพื่อพูดคุย รายงานความคืบหน้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้พยายามหาช่องทางต่างๆให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน โดยให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันสังคมหลายครั้ง ตลอดจนให้สำนักงานประกันสังคมหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา และประสานงานกับกระทรวงการคลัง จนในที่สุดข้อบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม ให้ใช้เงินสะสมกรณีชราภาพในยามที่เกษียณแล้วเท่านั้นคือ อายุ 55 ปีขึ้นไปและไม่ได้อยู่ในสถานภาพการเป็นลูกจ้าง ดังนั้นจึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน ส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น ขณะนี้ได้ผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้ว และได้ยกร่างปรับปรุงกฎหมายฯ ในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเข้าคณะกรรมการร่างกฏหมายกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย จากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำเข้าสู่สภาฯ พิจารณาแก้ไขต่อไป