CP สุดยอดแชมป์แกงไทย เตรียมเผยแพร่สูตรเด็ด สนับสนุนโครงการ“ปณิธานความดี ปีมหามงคล”

8 กันยายน 2559 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านการแข่งขัน “CP สุดยอดแชมป์แกงไทย” พร้อมเผยแพร่สูตรเด็ดเคล็ดลับ ๕ เมนูอาหารไทยที่ชนะเลิศ ให้แก่คนไทยสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้

นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาดซีพีเอฟ เปิดเผยถึงการแข่งขัน “CP สุดยอดแชมป์แกงไทย” ว่าเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ“ปณิธานความดี ปีมหามงคล”ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาหารไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติและพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์แกงไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล

นายวิทวัส  ตันติเวสส  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาดซีพีเอฟ

ผู้ชนะเลิศเจ้าของสูตร แกงเขียวหวานไก่ แกงกะหรี่ไก่ มัสมั่นหมู พะแนงหมู และฉู่ฉี่ปลาทับทิม ทั้ง ๕ ท่านจะได้รับเงินทุนสนับสนุน ๑ ล้านบาทพร้อมโล่ห์เกียรติยศ นอกจากนี้ ๕ สูตรแกงไทยที่ชนะเลิศจะนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพตามนโยบายรัฐบาลในการลดปัญหาจำนวนผู้ว่างงานในประเทศ ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟจะนำร่องจัดทำ “CP Food Truck เอกลักษณ์แกงไทย” โดยครั้งแรกจะให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และจะให้บริการในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่สูตรแกงไทยดังกล่าว และให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาส ลิ้มลอง ชิมรสชาติแกงไทยต้นตำรับทั้ง ๕ ชนิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาร่วมรณรงค์อนุรักษ์ความเป็นไทย และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ในโครงการร้านหนูณิชย์ พาชิม ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประขาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

การจัดการแข่งขัน “CP สุดยอดแชมป์แกงไทย” ในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดจำนวน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยส่งรูปถ่ายอาหารพร้อมเรื่องราวแกงไทยประจำบ้านและสูตรในการทำแกง ไปที่ www.ซีพีสุดยอดแชมป์แกงไทย.com หรือ ตู้ ป.ณ.๑๕๑ ปณจ.ลาดพร้าว หรืออีเมล์ cpcookingcontest@cpbrandsite.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๘๐๐-๘๐๐๐.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน