จากกรณีที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยลงไปตรวจสอบกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาการเก็บรักษา เบิกใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งหากบกพร่องหรือเกิดความเสียหายให้พิจารณาทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด วันที่ 14 มิ.ย.64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี กองบังคับกรปราบปราม(บก.ป.) จับกุมและขยายผลเกี่ยวกับการรับจำนำปืนออนไลน์และตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นของทางราชการได้จำนวนหลายกระบอก ช่วงต้นเดือน มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ว่าพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับทราบเรื่องแล้วได้กำกับและมอบหมายให้ พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแลพร้อมให้สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกบ.) ทำการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติแสะกำหนดมาตราการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อวุธปืน เครื่องกระสุนสื่นและวัตถุระเบิดของทางราชการเป็นไปตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 10008.421/ว 44 ลง 30 ก.ย.59 หรือไม่ และได้กำชับสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย ทุกพื้นที่ ลงไปตรวจสอบ กำกับดูแลตรวจสอบคลังอาวุธและ ยุทธภัณฑ์ของหน่วย พร้อมมีมาตรการป้องกัน ดูแลเก็บรักษาอาวุธปีน เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของทางราซการให้เป็นไปตามคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำอาวุธปีน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราชการไปก่อให้เกิดความสียหายชำรุดหรือสูญหาย หากผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดปล่อยปละละเลยไมใส่ใจลงไปกำกับดูแล จนเกิดข้อบกพร่อง จะพิจารณาโทษด้วยเช่นกัน สำหรับกรณี กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) มีการจับกุมและขยายผลเกี่ยวกับการรับจำนำปืนออนไลน์และตรวจยึดอวุธปืนพกสั้นของทางราซการได้จำนวนหลายกระบอก นั้น ขณะนี้ทาง บซ.น. และ ภ.7 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว หากผลการตรวจสอบพบว่ามีมูลและเกิดข้อบกพร่องก็จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับข้ราซการตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ฝากเตือนไปถึงข้าราชการตำรวจทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษา เบิกจ่าย หรือเป็นผู้เบิกใช้อวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ ของทางราซการ ขอให้เคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดข้อบกพร่อง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของทางราซการ เกิดชำรุด หรือสูญหาย ท่านจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาจนถึงที่สุด