ตราสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” สื่อพระอัจฉริยภาพ “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ทั้งสองแขนงให้เกื้อกูลกัน จนเป็นผลงานที่ประจักษ์
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ภายในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ จ.นครราชสีมา หรือ ไทยแลนด์เบียนนาเล่, โคราช โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากหอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ โดยที่ประชุมได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สิริศิลปิน” และสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” โดยมีนายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ จ.นครราชสีมา ที่สื่อความหมายถึง พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในการบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ทั้งสองแขนงให้เกื้อกูลกัน จนเป็นผลงานที่ประจักษ์

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังมีการขยายวงกว้าง ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ จ.นครราชสีมา หรือไทยแลนด์เบียนนาเล่, โคราช จากกำหนดเดิมจะจัดในเดือนกรกฎาคมนี้ ออกไปจนถึงช่วงปลายปี 2564 โดยยังคงกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา อ.ปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และอ.พิมาย ภายในงานจะอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี มาจัดแสดงร่วมด้วย แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะ การออกแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังนำผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินนานาชาติ หลากหลายสาขามาจัดแสดงภายในงานโครงการนี้ด้วย
“อย่างไรก็ตามจะเลื่อนการจัดงานออกไป แต่จะมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดงานโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ จ.นครราชสีมา ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ มีความงดงาม สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สศร. กล่าว