วธ.หนุนทีมไทยแลนด์นำผู้ประกอบการรุกขยายตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 12-14 มิ.ย. มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 8 ราย นำภาพยนตร์ไทยไปจัดฉาย 7 เรื่องในสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนงานบูรณาการของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ “Content Thailand” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมภาพยนตร์ฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งปีนี้ทีมไทยแลนด์ประกอบด้วย วธ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และหอการค้าไทยในจีน ได้บูรณาความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ฯ งานตลาดภาพยนตร์นานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ Content Thailand Pavilion ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมรูปแบบเปิดคูหาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 -14 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ฯ ไทยเข้าร่วมทั้งหมด 8 ราย ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย, บริษัทไร้ท์ บิยอนด์ จำกัด, บริษัทโมโน สตรีมมิ่ง จำกัด, บริษัทเอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด, บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัทเดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด และบริษัทควอนตั้มพิกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับภาพยนตร์ไทยที่ได้นำไปจัดฉายในงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2564 ผ่านกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยมีทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ อ้ายคนหล่อลวง , มายริที่ม, พญาโศกพิโยคค่ำ, หัวใจทองคำ, พันธนาการ , ใจจำลอง และ Lotus Never Dies ซึ่งในพิธีเปิดงานวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดฉายภาพยนตร์ไทยรอบพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ อ้ายคนหล่อลวง และใจจำลอง ณ โรงภาพยนตร์เหิงซาน ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ของทีมไทยแลนด์ครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในเวทีนานาชาติ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19