เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2020 สำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนได้ประกาศอนุมัติให้วางจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวแรกของจีน ที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาปักกิ่ง ภายใต้ไชน่า เนชันแนล ไบโอเทก กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หลังจากได้เริ่มโครงการผลิตวัคซีน จีนก็ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนป้องกันโควิด-19 อย่างสุดกำลัง จีนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในจีนแผ่นดินใหญ่ ครบ 100 ล้านโดสแรกสำเร็จ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา จีนได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียง 25 วัน ก็สามารถฉีดวัคซีนครบ 200 ล้านโดสทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และใช้เวลาหลังจากนั้นเร่งดำเนินการฉีดครบ 300 ล้านโดส เพียง 16 วัน ทั้งนี้สามารถสรุปจำนวนและระยะเวลาที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้กับประชาชนได้ดังนี้ - ฉีด 300 ล้านโดส ถึง 400 ล้านโดส ใช้ระยะเวลา 9 วัน - ฉีด 400 ล้านโดส ถึง 500 ล้านโดส ใช้ระยะเวลา 7 วัน - ฉีด 500 ล้านโดส ถึง 600 ล้านโดส ใช้ระยะเวลา 5 วัน - ฉีด 600 ล้านโดส ถึง 700 ล้านโดส ใช้ระยะเวลา 5 วัน ข้อมูลเหล่านี้อัพเดตตามรายงานสถานการณ์รายวันจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ณ วันที่ 6 มิถุนายนนี้ มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนกว่า 777 ล้านโดส ถูกฉีดให้กับประชาชนทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อย่างทั่วถึง และได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนประมาณหนึ่งในสามของ 2.1 พันล้านโดสแจกจ่ายไปทั่วโลก ถือได้ว่าความเร็วในการผลิตวัคซีนของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเอาชนะโควิด-19