ชาวราชภัฏสุราษฎร์ซ้อมใหญ่การแสดงมหรสพ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9

วันนี้ 22 ต.ค.60 เวลา 10.00 น. ที่หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการซ้อมใหญ่การแสดงมหรสพพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยว่า ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและมหรสพ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในการนี้เพื่อให้การแสดงมหรสพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และกำหนดให้วันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่การแสดงมหรสพทุกชุด

นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. กล่าวว่า ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการในในการจัดเตรียมกิจกรรมการแสดงมหรสพ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดการแสดงไว้หลายชุด อาทิ ระบำดาวดึงส์ ระบำศรีวิชัย โนราห์ หนังตะลุง และดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น เพื่อร่วมแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

----------------------