เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ-รับมอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานโครงการและป้ายตัวอักษร PHACHUK DAM ส่งมอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก บริหารจัดการน้ำและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Life IF