เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) นางสุวณีย์ สุขประวิทย์ คลังเขต 8 และนายชนะทัพ มะลิเผือก นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ได้ร่วมตรวจโครงการ พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 4009 สายสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงที่ฝนตกหนัก

ทั้งนี้ ความคืบหน้าโครงการได้มีการวางท่อลอดเหลี่ยมแบบ 2 ช่อง ขนาด 1.80 x 2.40 เมตร ระบายน้ำจากเขาท่าเพชร บริเวณหน้าศาล แขวงสุราษฎร์ธานี สำนักงานคลังเขต 8 ศูนย์ราชการกระทรวง แรงงาน ถนนสุราษฎร์-นาสาร ไปยังบึงขุนทะเล ระยะทาง 1,398 เมตร ขณะนี้วางท่อลอดเหลี่ยมได้แล้ว 1,064 เมตร และจะมีสถานี สูบน้ำ ซึ่งก่อสร้างถึงปัจจุบันเร็วกว่าแผนงาน 24 เปอร์เซ็นต์

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการ เตรียมป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน รวมถึงฝนตกหนักจากพายุดีเปรสชั่น ต่างๆ ที่คาดว่าในปีนี้จะมีฝนตกชุกในภาคใต้ ซึ่งเมื่อโครงการแล้ว เสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร โดยจะระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าศาลแขวง สุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงได้ถาวร

Life IF