นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้าเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ของธนาคารพาณิชย์ จาก 0.46% เหลือ 0.23% ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในปี 2564 ย้ำไม่มีการปรับเหลือ 0% แต่อย่างใด เนื่องมีภาระเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องชำระจึงไม่สามารถลดเหลือ 0% ได้
  
โดย ธปท.ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการเงินของสถาบันการเงิน เนื่องจากที่ผ่านมามีเงินกองทุน และ สำรองเพียงพอ ตลอดจนสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรอง และ สะสมเงินกองทุนเพิ่มเติมมาโดยตลอด พร้อมยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบหนัก ซึ่งมีบางกลุ่มที่เริ่มฟื้นตัว เช่น กลุ่มส่งออก หลังประเทศคู่ค้าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว แต่กลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบที่รุนแรงคือ กลุ่มท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร หากยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้คือ การดูแลลูกหนี้อย่างไร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ใช่เพียงลดดอกเบี้ย หรือขยายเวลาการชำระหนี้ เนื่องจากมองว่า เป็นเพียงการประวิงเวลาเท่านั้นโดย ธปท.มองว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น และมีการกระจายวัคซีนทั่วถึง และเปิดประเทศได้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนได้

Life IF