เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศไทย เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.64) มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 223,315 โดส แบ่งเป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 177,353 ราย และเข็มที่ 2 อีก 45,962 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-10 มิ.ย. มีการฉีดวัคซีนสะสม 5,667,058 โดส

ทั้งนี้ จำแนกการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านราย ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 4,143,444 ราย คิดเป็น 8.3% และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 1,523,614 ราย คิดเป็น 3% ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์ เป้าหมาย 712,000 ราย ได้รับการฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 607,986 ราย คิดเป็น 85.4% 2.เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เป้าหมาย 1,900,000 ราย ฉีดแล้ว 231,590 ราย ร้อยละ 12.2% 3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป้าหมาย 1,000,000 ราย ฉีดแล้ว 92,854 ราย คิดเป็น 9.3% 4.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เป้าหมาย 5,350,000 ราย ฉีดแล้ว 82,014 ราย คิดเป็น 1.5% 5.ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 28,538,000 ราย ฉีดแล้ว 481,138 ราย คิดเป็น 1.7% และ 6.ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,500,000 ราย ฉีดแล้ว 28,032 ราย คิดเป็น 0.2%

“การฉีดเข็มที่ 1 ทั่วประเทศรวม 8.3% ประเทศไทยจึงเป็นอันดับที่ 3 รองจากประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตัวเลขในไทยที่รายงานยังไม่รวมการฉีดวัคซีนในกลุ่มเครือข่ายประกันสังคม อีก 174,193 ราย เพราะยังมีการดำเนินการเร่งรัดให้รวมข้อมูลมาที่ MOPH ไอซี ซึ่งในสัปดาห์คาดว่าจะมีตัวเลขสรุปรวมที่แม่นยำมากขึ้น” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว

Life IF