ขณะสปุตนิกวี และโควาซิน อยู่ในขั้นตอนทยอยยื่นเอกสาร

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาต และอย.อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน ก่อนหน้านี้อย.ได้อนุมัติวัคซีนโควิดไปแล้ว 5 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษะท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัทซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม วัคซีนจอห์สันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด รวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และล่าสุดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ขณะที่อยู่ในขั้นตอนทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง ได้แก่ วัคซีนสปุตนิก วี นำเข้าโดยบริษัท ไบโอคินเจน จำกัด และวัคซีนโควาซิน นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

Life IF