วันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีกิจกรรม มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยนายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งเวดล้อม  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพให้กับประธานชุมชน 11 ชุมชน รอบโรงกลั่นฯ เพื่อส่งมอบถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ 11 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15" ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่นฯ จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท  รวมเป็นยอดเงินสำหรับถุงยังชีพทั้งสิ้น 222,712 บาท

นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งเวดล้อม โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกที่ 3 ในประเทศไทย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังมีจำนวนที่สูงมาก และจังหวัดชลบุรีคือหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสูงของประเทศ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ อย่างมีความสุข และยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมมาช่วย...ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ขึ้น เพื่อจัดทำถุงปันน้ำใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพนักงานที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อ และจัดเตรียมถุงปันน้ำใจในครั้งนี้อีกด้วย

ดร. ทวีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นของเราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน และครอบครัวพร้อมทั้งผู้ที่มีจิตอาสากว่า 30 คน โดยได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงปันน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”  

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ  ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Life IF