เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาข้อสรุปในการจัดหาวัคซีนเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชมเทศบาลนครพิษณุโลก ทางเทศบาล ฯ ได้จองวัคซีนไปกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปแล้วจำนวน 20,000 โดส ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้น ก็จะทำหนังสือขอไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่นเดียวกัน เพื่อจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปดำเนินการกว่า 50 ล้านบาท โดยจะดำเนินการจองวัคซีน 53,000 คน เพื่อที่จะจัดหาวัคซีนมาเสริมเติมให้เต็มในส่วนที่ขาด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ก็จะดำเนินการหาวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนั้น ดูแลในพื้นที่ทั้งจังหวัด และ จะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น ส่วนประชากรแฝง รัฐบาลนั้นสามารถที่จะให้บริการประชากรแฝงที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้ว ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ตั้งเป้า ประชากรในจังหวัดพิษณุโลก ถึง 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะได้ดำเนินการจัดงบประมาณและในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ก็จะดำเนินการจองวัคซีน จำนวนกว่า 53,000 โดส ด้วยกัน เพื่อบริการพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดการแพร่โรค

Life IF