เร่งตรวจให้ครบ 409 แห่ง สั่งปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน ทั้งเฝ้าระวัง 14 คลัสเตอร์ตลาดสด

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ได้มาที่ ตลาดเวิลด์ มาร์เก็ต หนึ่งในตลาดที่ผ่านการประเมินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ กทม. ได้เร่งตรวจสอบกวดขันให้ผู้ค้าในตลาด ปฏิบัติตามมาตรการมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. จนถึง 11 มิ.ย. 64 โดยตรวจตลาดไปแล้ว 379 แห่ง พบผ่านเกณฑ์ 289 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 76)
และไม่ผ่านเกณฑ์ 90 แห่ง แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 24)

กทม.ยังคงเร่งตรวจตลาดให้ครบทั้ง 409 แห่ง สำหรับตลาดที่ยังไม่ผ่านการประเมินได้แนะนำให้ตลาดปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ทุกๆ ตลาดมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาด เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมโรค COVID-19 ในช่วงนี้ ที่ยังมีการเฝ้าระวังคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในตลาดอยู่ 14 คลัสเตอร์ เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิม ขอความร่วมมือ เจ้าของตลาด ผู้ค้า ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Life IF