สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือซีดีซี แถลงเตือนวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16 – 24 ปี ที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานของไฟเซอร์ และโมเดอร์นา มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

โดยการออกมาแถลงเตือนของซีดีซีข้างต้น มีขึ้นภายหลังจากพบวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16 – 24 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดขนานของไฟเซอร์ และโมเดอร์นา เข็มที่ 2 จำนวน 275 ราย ปรากฏว่า ในจำนวนนี้มี 10 – 102 ราย เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเวลาต่อมา

ก่อนหน้านี้ เคยมีรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดขนานของไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ในกลุ่มคนที่มีอายุ 30 ปี หรือต่ำกว่านั้น พบว่า มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจำนวนถึง 475 รายด้วยกัน โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 81 จะมีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

Life IF