นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า...

“ความจริง เรื่อง วัคซีนโควิด 19
เข้ามาทีละนิด แถมต้องคิดเผื่อเข็ม 2”

• แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 หลังจากมีข่าวว่าบางจุดฉีด ไม่มีวัคซีนให้บริการโดยระบุว่า

1) วัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ในภาพรวมจัดหามา เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน จะไม่มีประชาชนถูกละเลย ทั้งนี้ หากวัคซีนมาทีละหลัก 5-10 ล้านโดส การจัดการจะง่าย หารเอาจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ได้เลย

พบปัญหาคือ

1) วัคซีนทยอยมาเป็นหลักแสนโดสบ้าง เป็นหลัก 1 ล้านโดสเศษบ้าง และไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน แต่ต้องกระจายให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

• กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดการจากวัคซีนที่ได้รับมาอย่างจำกัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม

- การบริหารจัดการ ต้องคำนึงถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เท่ากัน

- พื้นที่ที่มีการระบาดมาก ย่อมต้องการมาก พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างสาหัส ย่อมต้องการมาก

2) วัคซีนโควิด 19 ต้องฉีด 2 เข็ม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานขอให้คำนวณการให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการฉีด และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต หากโรงพยาบาลหนึ่งฉีดเข็ม 1 ให้ประชาชนจบในวันเดียว 2 พันโดส หากวันที่ต้องฉีดเข็ม 2 มีประชาชนที่ต้องมารับบริการเข็ม 1 จำนวน 1 พันโดส เท่ากับต้องฉีดรวดเดียวทั้งเข็ม 1-2 ถึง 3 พันโดส จะเกินพละกำลังไปหรือไม่ ตรงนี้ ผู้ให้บริการต้องวางแผนให้ละเอียด

2) การโจมตีเรื่องการเลื่อนการฉีด ไปถึงวัคซีนหมด ก็ต้องขอให้เข้าใจข้อจำกัดในการทำงาน

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณประชาชน ที่มารับบริการวัคซีน รวมถึงคนทำงาน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หากมีปัญหาประการใด ทางกระทรวงฯ ขอน้อมรับไว้ และหาทางแก้ไขตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม"

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง รก.11
และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

Life IF