เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตรวจพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตา ( อินเดีย) เป็นครั้งแรกในจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 79 หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพแม่บ้าน และผู้ป่วยรายที่ 85 ทารกหญิง อายุ 2 เดือน ลูกสาวของผู้ป่วยรายที่ 79 ซึ่งมีประวัติมาจากแคมป์งานก่อสร้าง เขตหลักสี่ กทม. กลับภูมิลำเนาที่บ้านหนองทุ่ม ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 จากการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงภายในครอบครัวเดียวกันที่โดยสารรถยนต์มาด้วยกัน ติดเชื้อทั้งหมดรวม 5 คน ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมด รักษาหายออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.64 และกลับไปกักตัว สังเกตอาการที่บ้านอีก 14 วัน

จังหวัดได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) มีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) จะเห็นได้ว่า คนในครอบครัวที่นั่งรถมาด้วยกัน ติดเชื้อทั้งหมด สายพันธุ์ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนน้อย

Life IF