ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พิษณุโลก พร้อมด้วย นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 14 บ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยประสานงานร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ มั่นบัว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหินลาด และ นายชัยยศ เขียวขจรเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พบว่าขณะนี้บ่อบาดาลกลางหมู่บ้านที่ นายสุเมธ ปานรอด ราษฎรบ้านหินลาดได้อุทิศที่ดินของตนเองให้ขุดเจาะเมื่อปี 2560 เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวม ขณะนี้บ่อบาดาลเกิดชำรุดส่งผลให้ราษฎรกว่า 30 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 100 คน ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จนต้องไปซื้อน้ำอุปโภคบริโภคจากชาวบ้านที่มีบ่อบาดาลมาใช้ภายในครัวเรือนของตนเองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นอกจากนี้ จะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจว่าเกิดชำรุดเนื่องจากสาเหตุใดเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจะให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทำหนังสือร้องขอสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำเข้าแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป.

Life IF