ปิดหมู่บ้านในอำเภอทุ่งใหญ่ พบคลัสเตอร์ใหม่วงพนันงานศพผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สสจ.เร่งคุมการระบาด-เร่งปฏิบัติการค้นหาเชื้อเชิงรุก ที่ หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อทำการปิดพื้นที่หมู่บ้านในหมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ หลังจากที่พบผู้ป่วยสะสมในพื้นที่แล้ว 15 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 10 พบถึง 8 ราย โดยมีการปิดหมู่บ้านนี้เป็นเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 35 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 83 ราย ในหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร 864 คน ขณะที่นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าผู้ป่วยวานนี้พบเชื้อ 17 ราย กำลังสร้างความกังวลให้เจ้าหน้าที่ เนื่องจากพบคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอทุ่งใหญ่ การสอบสวนโรคบ่งชี้ว่ามาจากวงพนันในงานศพภายในวัดในพื้นที่ถึง 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเชื้อเชิงรุกแล้วจำนวน 748 คนอยู่ในระหว่างการรอผล ส่วนผู้ป่วยในวันนี้จากคลัสเตอร์นี้พบอีก 3 รายรวมคลัสเตอร์วงพนันงานศพรวม 11 ราย นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังระบุด้วยว่านอกจากคลัสเตอร์ทุ่งใหญ่ มาจากวงพนันแล้ว ยังพบการคลัสเตอรืในหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน ติดเชื้อในครอลบครัวเดียวกันและในละแวกบ้านเรือนใกล้กันรวม 2 วัน 14 ราย กาสรสอบสวนโรคพบว่ามาจากตั้งวงเล่นพนันในหมู่บ้าน และขณะนี้ผู้ที่อยู่ในวงทั้งหมดติดเชื้อทั้งหมด ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าทั้งอำเภอเมือง และอำเภอทุ่งใหญ่ 2 คลัสเตอร์วงพนันนี้จะสร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้สูงถึง 952 คน แต่ส่วนใหญ่รักษาหายแล้วทั้งหมด คงเหลือรักษาตัวอยู่ในรพ.อีก 123 คน เสียชีวิต 17 คน และยังอยู่ในภาวะวิกฤติอีก 16 คน.