นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เผยข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (เวลา 08.00 น.) พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพิ่ม 1 ราย คือ พนักงานราชการ เพศหญิง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ซึ่งขณะนี้บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน แม้จะเพิ่งฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตาม

สรุปสถานการณ์ขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ที่ทำงานใน ศธ. รวมทั้งสิ้น 42 ราย แยกเป็นเพศหญิง 30 ราย เพศชาย 12 ราย (เสียชีวิต 1 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 30 ราย)

Life IF