โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ออกประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงใช้ระบบออนไลน์เช่นเดิม โดยจะเพิ่มเวลาเรียนในการจัดการเรียนการสอน เสมือนเวลาเรียนที่โรงเรียน จนกว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดเรียนตามปกติได้

Life IF