11 มิ.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 2,290 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 1,996 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 294 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,751 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 189,828 ราย (ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 160,965 ราย ) เสียชีวิต 27 ราย (เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 1,309) รวมยอดเสียชีวิตสะสม ตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,402 ราย

Life IF