หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานการศึกษาต่างๆ นักการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการศึกษา และตัวแทนการศึกษา ร่วม งานสัปดาห์สัมมนาวิชาการครูและนักการศึกษาออนไลน์ New Zealand Partners Workshop Week 2021 (NZPWW) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับนานาชาติ และเชื่อมความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาต่างๆของนิวซีแลนด์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 14-18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ภายในงานมีการนำเสนอและอภิปรายในหลากหลายหัวข้อ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู นักการศึกษา และพันธมิตรทางการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติมากกว่า 45 คน ร่วมอัพเดทเทรนด์การศึกษาล่าสุดและนวัตกรรมใหม่ๆในวงการการศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ

• 14 มิ.ย. 64 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างนิวซีแลนด์กับกับต่างประเทศ

• 15 มิ.ย. 64 : การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในยุค Digital Transformation

• 16 มิ.ย. 64 : อุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

• 17 มิ.ย. 64 : ถอดบทเรียนนิวซีแลนด์กับความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา

• 18 มิ.ย. 64 : อัพเดตข้อมูลกับตัวแทนแนะแนวและที่ปรึกษาการศึกษา

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี : http://bit.ly/NZPWWregister

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://bit.ly/NZPWWTHAI

Life IF