เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. จากกรณีที่มีการส่งต่อข่าวปลอม "หมูไก่ติดเชื้อตัวใหม่ เป็นเอดส์ ห้ามกิน 6 เดือน" ซึ่งเป็นข้อความเท็จที่ถูกสร้างขึ้นและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2551 และนำมาแชร์กันอีกครั้งในช่วงนี้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข่าวปลอมนี้ถูกดัดแปลงเสริมแต่งข้อความ และนำมาวนแชร์ต่อๆกันทุกปี ซึ่งเกิดจากผู้ไม่หวังดี คิดทำลายภาคอุตสาหกรรม และซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรในวิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ อาศัยช่วงเวลาที่ทุกคนต่างกังวลต่อสุขภาพและระมัดระวังเรื่องการบริโภค มาสร้างข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนวิตกกังวลยิ่งขึ้น ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

"กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์ที่เข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในหมู สัตว์ปีก โค-กระบือ จากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในทุกพื้นที่ของไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการอ้างถึง ก็ยังไม่เคยพบกรณีหมู-ไก่เป็นเอดส์ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และไม่ควรแชร์ข้อความเท็จดังกล่าวอีกต่อไป เพราะมีผลกระทบร้ายแรงต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และส่งผลต่อผู้บริโภคในวงกว้าง ขอให้ทุกคนช่วยแจ้งเบาะแสมายังกรมฯเพื่อนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดี"อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทั้งนี้ บทบัญญัติของมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สำหรับผู้ที่พบเห็นการกระทำผิด สามารถบันทึกภาพหน้าจอและนำส่งหลักฐานแจ้งเบาะแสได้ที่ Application DLD4.0 เพื่อกรมปศุสัตว์จะได้รวบรวมหลักฐานดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป