เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าชมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ที่เป็นการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมทางระบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage “Rice News Channel” และเปิดให้ชมนิทรรศการในรูปแบบเสมือนจริง (virtul exhibition) ได้ทาง https//riceday2564.com/

ในการนี้ มีรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564 จำนวน 20 รางวัล ได้แก่

1.หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ NEXT HEALTH (Medical face mask) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ คุณเพิ่มพร มะหิงสิบ จ.นครนายก คุณศุภวรรณ ชาภู่พวง จ.สมุทรสาคร คุณนลิษรา อุตมูล จ.กาฬสินธุ์ คุณฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ จ.สมุทรปรากร คุณหรรษา พันธุโพธิ์ จ.นนทบุรี คุณนัฐวุฒิ ปรีกราน จ.ปทุมธานี คุณบุญนาค สว่างสุข จ.ฉะเชิงเทรา คุณเทิดศักดิ์ อยู่เล่ห์ จ.นครสวรรค์ คุณอำนาจ อินตาพวง จ.สระบุรี คุณสาคร หารจำปา จ.สกลนคร

2.กระติกน้ำร้อน SHARP 2.9L KP-30S จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คุณสมัย ดีกล้า จ.นครนายก คุณบุญเริง คชเถียร จ.นครปฐม คุณศิริรัตน์ ดวงจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

3.พัดลม HATARI 18” HT-T18M2 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คุณณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ จ.กรุงเทพมหานคร คุณอัจฉรา ภู่พัลลภ จ.กรุงเทพมหานคร คุณกฤษณ์กมล เปาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

4.หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ Toshiba 1.8L RC-T18JA จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณอดุลย์ ยุงรัมย์ จ.กาฬสินธุ์ คุณชัยยุทธ์ จีนศร จ.สระบุรี

5.เครื่องลดการสะสมเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ยี่ห้อ Philipsจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณธนัยนันท์ แสงทอง จ.กรุงเทพมหานคร คุณชำนาญ ภักดีรัตน์ จ.ปทุมธานี

โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีภายในวันรุ่งขึ้น (6 มิ.ย.) ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 07.09 น. กรมการข้าวได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าพิธีกรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมพิธีย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage “Rice News Channel”