รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พะเยา ตรวจดูความคืบหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา แจ้งความคืบหน้าของการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวณ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และในฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อีกหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนน ไฟฟ้า ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก รวมถึงปัญหาผลผลิตมะม่วงที่ตลาดผู้บริโภครับซื้อน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยทุกปัญหาจะนำไปดำเนินการเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ต.ร่มเย็น อ.เชียงดำ จ.พะเยา เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างเร่งด่วน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การลงพื้นที่มีเจตนาต้องการมาด้วยเหตุผลอยากจะแจ้งให้พี่น้องรับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2522 ให้สร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน น้ำอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการมาตั้งปี 2562 ติดตามมาตลอด จนสามารถเดินหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำญวนได้ แม้ที่ผ่านมามีรัฐมนตรี หลายยุคหลายสมัย ลงพื้นที่แต่ก็ไม่สามารถเดินหน้าสร้างได้สำเร็จเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ช่วงระยะเวลา 2 ปีเต็มๆที่ได้เป็นรัฐมนตรี ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมในจังหวัดต่างๆ เวลานี้ครบ 77 จังหวัด ลงพื้นที่ไปสนับสนุนเรื่องแหล่งน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การสร้างอ่างเก็บน้ำญวน ต้องใช้เวลาถึง 41 ปีในการดำเนินการ ซึ่งต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิถีชาวบ้าน ซึ่งเวลานี้สิ่งที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน จะต้องเยียวยาชดเชยค่าเสียหาย พี่น้องที่ได้รับผลกระทบการสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จึงอยากแจ้งให้ทราบ เพราะอ่างเก็บน้ำญวน ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอน พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้แจ้งให้ทราบถึงเรื่องการให้บริการ ฉีดวัคซีน covid ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ว่า ภาครัฐตั้งเป้าภายในเดือนสิงหาคมนี้ ก็จะสามารถฉีดกันได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทางสาธารณสุข และท้องถิ่นกำลังดำเนินการ เพื่อให้พี่น้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ก่อนลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประขาชนในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ยังได้ร่วมประชุมกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพะเยาในปี 2565 อีกด้วย