มก.จัดเสวนาวิชาการ "วิกฤต...โรคลัมปี สกิน โรคระบาดในสัตว์" เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร และผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากกระแสข่าวเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล Capripoxvirus เกิดในโค กระบือ ซึ่งการติดต่อของโรคเกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะ และจากสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ป่วย โดยระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นแพร่กระจายไปทั่วใน 35 จังหวัด อีกทั้งยังมีการระบุว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียาที่ใช้รักษาโดยตรง จำเป็นต้องรักษาตามอาการร่วมกับยาปฏิชีวนะและใช้ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหาย อีกทั้งยังมีกระแสข่าวที่แชร์ต่อๆกันว่า เกษตรกรสามารถนำสมุนไพรพื้นบ้านมาทารอบๆแผล รวมทั้งให้โคกระบือรับประทานสมุนไพรเพื่อเป็นยาซึ่งมีมากมายหลายสูตรยา ในส่วนนี้ส่งผลให้เกษตรกรหลงเชื่อถือปฏิบัติตาม ล่าสุดมีการใช้วัคซีนควบคุมโรค ถือเป็น 1 ใน 5 มาตรการที่สำคัญของการควบคุมการระบาดที่ได้ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์จัดหาและสั่งซื้อวัคซีน เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา นับเป็นความหวังของเกษตรกรไทย จากปัญหาเร่งด่วนดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเปิดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง "วิกฤต...โรคลัมปี สกิน โรคระบาดในสัตว์" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในประเด็น นโยบายการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ของประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นรู้จักสาเหตุ วิธีการป้องกัน และการแก้ปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน ดำเนินรายการเสวนา โดย ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและนวัตกรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom,Facebook : สถานีวิทยุ มก.,You Tube : kuradio thailand และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ มก. บางเขน AM.1107 KHz.,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มก.ขอนแก่น AM.1314 KHz.,ภาคเหนือ มก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz.,ภาคใต้ มก.สงขลา AM.1269 KHz. ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference