เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า สำหรับในช่วงนี้ประเทศไทยบางพื้นที่มีปริมาณและการกระจายตัวของฝนค่อนข้างน้อย เนื่องจากตัวแปรทางธรรมชาติของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ความชื้นจากอันดามันและอ่าวไทยเข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มีฝนน้อยลง อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค รวมถึงเตรียมความพร้อมในการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน และพร้อมที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงทันที หากสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการ ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงฯ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลจากกองทัพอากาศและกองทัพบก ในการร่วมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อพี่น้องประชาชน โดยผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี พัทลุง สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจำนวน 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำจำนวน 3 แห่ง และบึงบอระเพ็ด ​​ นายปนิธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการติดตามสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ จากผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ พบว่า มีบริเวณพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ในเช้าวันนี้จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 2 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ ​​-หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำ จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ​​-หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา ​​ ทั้งนี้ อีก 11 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จะยังคงติดตามสภาพอากาศตลอดทั้งวัน โดยหากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 5100