สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเลย

วันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมพัดผ่าน ประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดเลย ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเลยล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดเลย ได้รับความเสียหาย

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ เวลา 10.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ในโอกาสนี้ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากมีพื้นที่ลุ่มต่ำและติดแม่น้ำเลยทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทำการเกษตร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 32 ตำบล 163 หมู่บ้าน 2,460 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย 1,568 ไร่