เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดให้พ่อค้าแม่ค้า “ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท” กลับมาขายสินค้า ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เป็นวันแรก แต่ยังไม่คึกคัก หลังหยุดมา 2 สัปดาห์ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด วันที่ 29 พ.ค.2564 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินตรวจเยี่ยม ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ซึ่งทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าประเภท อาหารการกิน ร้านค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของฝากของที่ระลึก เข้ามาขายได้เป็นครั้งแรก หลังจากปิดให้บริการมา 2 สัปดาห์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยและหลายจังหวัดมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว มีมติให้เปิดถนนคนเดินเซราะกราว ในวันนี้ (29 พ.ค.64) แต่ลดเวลาเปิดให้บริการลง 1 ชั่วโมง จากเวลา 16.00-21.00 น. โดยมีระยะเวลา 2 เดือน ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564 ลดค่าล็อคเหลือวันละ 25 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือนเช่นกัน ทั้งนี้ การเปิดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีทต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และความเป็นระเบียบในการจำหน่ายสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อยู่บริเวณจุดเข้า-ออก สองทาง บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และบริเวณสี่แยกตลาดไนท์บาซาร์ มาให้บริการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลล้างมือแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ ภายในถนนคนเดินเซราะกราว ซึ่งทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองด้วย โดยพบว่า มีพ่อค้าแม่ค้า เข้ามาขายสินค้า รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ออกมาเดินซื้อของกันยังไม่คึกคักเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศ และเพิ่งเปิดเป็นวันแรก ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท มีขึ้นในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 22.00 น. เพื่อให้นำเสนอขายสินค้า 9 ประเภท ประกอบไปด้วย สินค้าหัตถกรรม , เครื่องประดับ, สิ่งประดิษฐ์ , ของที่ระลึก , อาหารปรุงสำเร็จ , อาหารปรุงแต่ง, เครื่องดื่ม , ตลาดสีเขียว และสินค้าเบ็ดเตล็ด จากผู้จำหน่ายกว่า 430 ราย มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยียนได้ซื้อหาและเลือกชม ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาค้าขาย และจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ทางเทศบาลฯ จึงได้มีมติปิดตลาดถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2564 เป็นต้นมา และได้เริ่มเปิดให้เข้ามาขายสินค้าได้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 พ.ค.2564 นี้ เป็นต้นไป จากปกติเวลา 16.00-22.00 น. ลดลงมาเป็นเวลา 16.00-21.00 น. และจะยังไม่ให้มีการแสดงบนเวทีแต่อย่างใด โดยจะต้องเก็บร้านให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น.