โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ ขอเชิญผู้สนใจชม ผลงาน "ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธี" ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติในการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมเอางานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ จำนวน กว่า 109 ชิ้น

ซึ่งสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาอันหาที่สุดมิได้

โดยแบ่งการจัดแสดงงานออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 คือการขึ้นครองราชย์ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วงที่ 3 เป็นช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา และช่วงที่ 4 คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่างๆกว่า 4447 โครงการ งานธรรมศิลป์นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ให้เห็นถึง ความดี ความงาม และความจริงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ตลอดช่วงพระชนมายุของพระองค์

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงาน "ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธี" ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีรอบพิเศษที่จะจัดแสดงงานวีดีทัศน์สรุปงานที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้แผ่นดินและประชาชนจนถึงพระชนมายุ 89 ปี ตลอดช่วง 70 ปีของการครองราชย์ ออกมาเป็นโครงการกว่า 4447 โครงการ ซึ่งจะเป็นการรับและการสานต่อจากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี "นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 - 89/70/ 4447+= 9 เพื่อการกุศล โดย วช. "เลขที่บัญชี 9864093177” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.แปดสิบเก้าทับเจ็ดสิบ.com หรือFB:โครงการสร้างสรรค์ 89/70/4447+=9