เมื่อวันที่ 19 พ.ค. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อเป็นอุปกรณ์ร่วมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ฯ หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมลดต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการ กยท. ด้านธุรกิจ กล่าวว่า กยท. มีงานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์หลายงานด้วยกัน ซึ่งอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตจากยางพารา สามารถช่วยให้การรักษาดีขึ้น เกิดความสะดวกขึ้น เนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับน้ำหนักหรือซัพพอร์ตได้มาก และระบายความร้อนได้ดี นอกจากนี้ การนำยางพารามาผลิตเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วย จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากการนำอุปกรณ์จากต่างประเทศที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ ที่มีราคาแพง สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณของอุปกรณ์ให้มีเพียงพอในการใช้งาน โดยเฉพาะในนี้สถานการณ์ที่วิกฤตเร่งด่วน เพื่อให้ทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือคนได้เพิ่มและทันเวลายิ่งขึ้น

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้วิจัยและผลิตอุปกรณ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ทางการแพทย์หลายชิ้น ตั้งแต่อุปกรณ์สำหรับฝึกหมอ พยาบาล เช่น แผ่นเย็บ ฝึกเจาะ และโมเดลหลอดเลือด หุ่น CPR (หุ่นฝึกช่วยชีวิต) ตลอดจนแผ่นรองรองเท้าสำหรับคนที่เท้าพิการ ซึ่งในตอนนี้ กยท. เน้นวิจัยและผลิตอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ ช่วยชีวิตสำหรับสนับสนุนให้สถานพยาบาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยในช่วงที่เกิดวิกฤต

“กยท. กำลังเร่งงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดโควิด-19”นางณพรัตน์ กล่าว

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่น หมอน ที่นอนยางพารา ซึ่ง กยท. ส่งมอบแก่โรงพยาบาลหลายแห่งแล้ว จากนี้ไปจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมจากยางพาราสู่การแพทย์ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับอีกประการคือ การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมากด้วย