วัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ชื่อเดิมว่าวัดปิง(ร้าง) เมื่อปี พ.ศ.2547 ทางพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่ง พระโยธิน ชยานันโท ได้เข้ามาฟื้นฟูวัดร้างแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งรวมความรู้และการเรียนรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน บวชสามเณรฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถและเป็นแหล่งรวมการเรียนรู้และการเรียนรู้เผยแพร่ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามแนวทางหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ "ตาอยู่ที่ภาพ จิตอยู่ที่พระ” ปัจจุบันทางวัดก็ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปฎิบัติธรรมที่จัดขึ้นทุกๆวันที่ 7,8,9 ของทุกเดือน และทุกวันที่ 8 ของทุกเดือนจะมีการจุดเทียนฝากดวงกับหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระนักปฎิบัติที่มีผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศให้ความเคารพนับถือกันมากมาย

พระโยธิน ชยานฺนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าธาราภิรมย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากทางวัดอยู่ในป่าเขา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายอย่างยังขาดแคลนที่จะมารองรับญาติธรรมที่มาปฎิบัติธรรมกันมากขึ้นจึงได้เปิดตัว ทูตทำความดี ชวนเยาวชนเข้าวัด ชวนเยาวชนทำความดี ร่วมสร้างวิหารธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ " ตาอยู่ที่ภาพ จิตอยู่ที่พระ " ตามแนวทางหลวงปู่ดู่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนากันมากขึ้น อีกทั้งอยากให้เยาวชนได้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนในเขตภาคเหนืออยากให้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันที่วัดให้มากขึ้น สำหรับเยาวชนที่มาเป็นทูตความดีนั้น ได้แก่ นายชงคม ราชวังเมือง หรือน้องพระนาย นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นนักเรียนดีเด่นด้านเรียนดีและพฤติกรรมทุกปี ยังได้รับ รางวัลTop Model Thailand ประจำภาคเหนือ และยังได้รับประทานรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสาขาลูกกตัญญูจากผู้แทนพระองค์ และ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา หรือน้องณิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย ได้รับตำแหน่ง Top model thailand 2016 ภาคเหนือและได้ รับรางวัล สาขา ลูกกตัญญู จาก สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานหนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่นดิน จากหม่อมหลวงรัชฏาราศี ชยางกูลอีกด้วย (เสนอคุณความดีและเข้ารับรางวัลโดย คุณจรุงศักดิ์ พุ่มพวง ผู้บริหารโครงการ Top model Thailand)
น้องพระนาย

น้องพระนาย บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เป็นทูตทำความดีชวนเยาวชนเข้าวัด เนื่องจากตัวเองนั้นมีโอกาสได้เข้าวัดอยู่บ่อยครั้งมาช่วยงานศาสนามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็ก สวดมนต์ภาวนาตามแนวทางหลวงปู่ดู่ ที่วัดป่าแห่งนี้เป็นประจำ จึงอยากเชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นทำบุญสร้างสถานที่ คือวิหารธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่รองรับให้กับ พระภิกษุ สามเณร สามเณรฤดูร้อน นักบวช นักเรียน นักศึกษา ผู้มาปฎิบัติธรรม ประชาชนทั่วไปได้สะดวกมากขึ้น
น้องณิชา

น้องณิชา บอกอีกว่า ขอบคุณทางวัดที่ได้เลือกให้ตนเองเป็นทูตทำความดี ปกติก็มีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยครั้ง และเคยได้ร่วมขับร้องเพลงสวดมนต์ บทคาถามหาจักรพรรดิ เป็นเยาวชนต้นแบบของการสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิและต้นแบบของเยาวชนในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามแนวทางหลวงปู่ดู่ ณ วัดป่าธาราภิรมย์ แห่งนี้ด้วย จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆเยาวชนได้มาร่วมกันเข้าวัดกันมากขึ้น มานั่งสมาธิ ปฎิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ เป็นสร้างความดีในรูปแบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองค่ะ

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยากให้บุตรหลานได้มีโอกาสฝึกสมาธิ ฝึกปฎิบัติธรรม การเข้าวัดเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมด้านสมาธิ ปัญญา รวมถึงความอดทนให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถพาลูกๆหลานๆไปนั่งสมาธิ ได้ที่ วัดป่าธาราภิรมย์ อยู่ห่างจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 11 กิโลเมตร สอบถามเส้นทางหรือร่วมบริจาคปัจจัย ได้ที่โทรศัพท์ 063 232 9299 , 093 185 9045


น้องณิชา-น้องพระนาย

กองทุนประกันวินาศภัย