โรงพยาบาลพนม จับมือ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ ฉีดลุ้นโชค ” ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มจับสลากลุ้นรางวัลเงินสด 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์จิตติกร ผลแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนม จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพนม ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพนม ได้จัดกิจกรรม “ ฉีดลุ้นโชค ” ชาวพนม ฉีดครบ โชคดี รับทันทีสูงสุด 10,000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคมีความตื่นตัวได้ ลงทะเบียน และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ครบทั้ง 2 ครั้ง(เข็ม)เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดความ เสี่ยง จากการติดเชื้อ

นายแพทย์จิตติกร กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีและ 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนทุกช่องทางทั้งหมอพร้อม และสถานบริการผ่าน อสม.เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ครบ 2 ครั้งทุกคน เมื่อใด จะจัดให้มีการจับสลากรางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 2,500 บาท ซึ่งเป็นการสร้าง แรงจูงใจให้ทุกท่านได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมากขึ้น โดยประชากรในพื้นที่ อ.พนม ประมาณ 38,000 คน คาดว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณ 4,000-5,000 คน