การคมนาคมถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการพัฒนาของเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของชนบทมีความเจริญรุ่งเรือง หลายปีมานี้ประเทศจีนได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายเส้นทางการขนส่งทางบก ให้การคมนาคมสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ พาดผ่านไปถึงทั่วทุกสารทิศ เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเมืองกับพื้นที่ยากจน และพื้นที่ภูเขาห่างไกล ซึ่งการคมนาคมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนทรัพยากรของพื้นที่ทั้งสอง จึงได้ถูกเรียกว่า “ทางด่วนสู่การเจริญรุ่งเรืองของชนบท” 9 พ.ค. 2021 ถ่ายโดย Shui Hengzhi / Guangming Picture รถยนต์แล่นผ่านไร่ชาอันเชียวขจี ราวกับแล่นผ่านบนภาพวาด บนทางหลวงซินเห๋อ เส้นทางที่พาดผ่านตำบลซื๋อจื้อเจิ้น เมืองหลางซี มณฑลอานฮุย หลายปีมานี้เมืองเมืองหลางซีของมณฑลอานฮุยได้ส่งเสริมการสร้าง “ทางหลวงชนบท 4 ดี” หรือ “Four Good Rural Road” อย่างเป็นล่ำเป็นสัน แก้ไขสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยและการเดินทางในชนบทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่งเสริมการปลูกใบชา การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท เป็นต้น และยังช่วยผลักดันให้ชนบทยุคใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น 7 พ.ค. 2021 ถ่ายโดย Hu Jiangtao / Guangming Picture รถยนต์กำลังอยู่บนทางด่วนเลี่ยงเมืองก้านโจวของมณฑลเจียงซี หมายเลข S4503 ซึ่งพาดผ่านเขตของหมู่บ้านลั๋วเคิง ตำบลซาเห๋อ เขตจางกง 26 เม.ย. 2021 ถ่ายโดย Shi Yalei / Guangming Picture ภาพถ่ายทางอากาศของทางด่วนหางรุ่ย G56 (ช่วงเส้นทางเมืองฮวงซานเซ้อ) ในเมืองฮวงซาน มณฑลอานฮุย 25 เม.ย. 2021 ถ่ายโดย Yang Mei / Guangming Picture รถกำลังแล่นบนสะพานแขวนอู่หลิงของทางด่วนหยู๋เซียงที่พาดผ่านหุบเขาเหยียนซีโกว ช่วงเส้นทางระหว่างเขตเชียนเจียงถึงเมืองเผิงสุ่ย 25 เม.ย. 2021 ภาพโดย Wang Hu Bin / Guangming Picture ภาพมุมสูงของรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่บนสะพานต่างระดับทางด่วนจู้หย่งชุมทางไป๋ถ่า ในเขตเซียนจู เมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง