คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) กล่าวว่า ในเวลานี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 กำลังทำงานร่วมกับ องค์การอนามัยโลก อย่างใกล้ชิด เพื่อหวังให้ โตเกียวเกมส์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม-8 สิงหาคมนี้ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแข่งขันที่ปลอดภัย ภายใต้วิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้ทางดร.ไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลก ได้ระบุว่า องค์การอนามัยโลก ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามคู่มือการแข่งขัน หรือ เพลย์บุ๊ก ซึ่งจะช่วยให้ โอลิมปิก โตเกียว 2020 ครั้งนี้ ปลอดภัยในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนักกีฬา, สนามฝึกซ้อมสนามแข่งขัน

สำหรับเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันนักกีฬาจากการสัมผัส และอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยการตัดสินใจหลายอย่างยังไม่สามารถทำได้ จนกว่าจะใกล้ถึงการแข่งขัน เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนั้น ซึ่งเรามีความหวังว่าจะสามารถจัดการแข่งขันโอลิมปิกได้ เพราะส่วนหนึ่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดที่สามารถจัดได้โดยไม่มีผู้ชม แข่งขันกันภายในบับเบิ้ล และภายใต้เงื่อนไขพิเศษ

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า โอลิมปิก โตเกียว 2020 ไม่ได้มีการสั่งบังคับให้มีการฉีดวัคซีนนักกีฬาต่างชาติ เพราะไอโอซี ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า อาจมีนักกีฬาบางประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ถึงแม้ ไอโอซี จะมีโครงการช่วยจัดหาวัคซีนจากจีน และจากไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค แต่วัคซีนเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการของแต่ละประเทศก่อนว่าสามารถนำไปใช้ได้ จึงจะสามารถนำไปฉีดให้กับนักกีฬาของประเทศนั้น ๆ ได้

อย่างไรก็ตามไอโอซีก็ขอความร่วมมือจากทุกคนที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางมาร่วม โอลิมปิก โตเกียว 2020 เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงประชาชนชาวญี่ปุ่น