“บีซีพีจี” ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้า และผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ประกาศลงทุน Pre-Series A ในบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ “เอ็นเรส” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่โดดเด่นด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารข้อมูลพลังงานด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning) นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนใน เอ็นเรส บริษัทสตาร์ทอัพของไทย ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ด้านการจัดการพลังงานด้วยสมองกลอัจฉริยะ แบบ Realtime โดยเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานแบบปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก เป็นการปฏิบัติงานอัตโนมัติบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆในองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ โดย เอ็นเรส จะนำเงินลงทุนไปใช้ในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (Digital Solution) ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดที่มากขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต “จากประสบการณ์ที่บีซีพีจี ได้ร่วมงานกับเอ็นเรส เราได้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีชั้นนำมาโดยตลอด เนื่องจากบีซีพีจีมีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชั่นและดำเนินการบริหารจัดการพลังงานให้กับเมืองอัจฉริยะ การร่วมลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนำนวัตกรรมที่เอ็นเรสได้พัฒนาขึ้น มาสร้างเป็นธุรกิจใหม่เชิงพาณิชย์ ผลักดันให้บริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงานอัจฉริยะได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น” ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ บริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอ็นเรส โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อแนะนำในการพัฒนาโซลูชั่นที่น่าสนใจเพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานหมุนเวียน ทำให้เอ็นเรส มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างความแข็งแรงให้เอ็นเรสมากขึ้น “สตาร์ทอัพ เป็นผู้ประกอบการที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านความรู้และเงินทุน เพื่อเป็นกำลังในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ บริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการลงทุน (Lead Investor) ในครั้งนี้ ได้มองเห็นศักยภาพของคนไทย จึงได้ชักชวนบริษัทชั้นนำ อาทิ กองทุนร่วมลงทุน SMEs private equity trust fund ของธนาคารออมสิน บริษัท Expara (Thailand) มาร่วมลงทุน โดยเอ็นเรส เป็นสตาร์ทอัพไทยแห่งแรก ที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าลงทุนด้วย”