วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์พักคอยนำผู้ติดเชื้อโควิด - 19  ในพื้นที่เขตคลองเตย (วัดสะพาน) เพื่อพบปะให้กำลังใจเครือข่าย พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด และเวชภัณฑ์ป้องกัน ให้แก่ผู้แทนศูนย์ฯ ในการนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 

สำหรับบรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื่นที่คลองเตยพบว่ามีประชาชนที่ได้รับบัตรคิวมาฉีดเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สาม ที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดหาวัคซีนมาฉีดให้เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด19