ผู้ว่าฯสตูล ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล วันที่ 5 พ.ค.2564 ที่บ้านเลขที่ 271 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่นายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสตูล ปลัดอำเภอ นายกิตติ หมัดตานี นายก อบต.ตันหยงโป ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย นายธนากร แม่น้ำ อายุ 62 ปี กล่าวว่า ตนมีภรรยาชื่อนางอาซีด๊ะ แม่น้ำ อายุ 47 ปี ตนทั้งคู่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง และรับจ้างทั่วไป มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน ตนเป็นพ่อของนายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ ซึ่งเป็นลูกคนที่ 2 ป่วยด้วยโรคไตระยะสุดท้าย ลูกคนโตพิการทางสติปัญญา และหลานชายพิการทางการเคลื่อนไหว ทำให้ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีคนจ้างงานทำให้ขาดรายได้ สภาพบ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ผุพัง และมีห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ลูกชายป่วยด้วยโรคไตระยะสุดท้าย มีความจำเป็นที่จะต้องมีห้องปลอดเชื้อให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ทั้งในช่วงเวลาฝนตก มักจะเกิดการรั่วซึมของน้ำฝนเข้ามายังภายในตัวบ้าน เนื่องจากหลังคาที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับการซ่อมแซม อิกทั้งเกิดน้ำท่วมสูงถึงตัวบ้านในช่วงฝนตกหนัก เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นทุ่งนา ต้องการปรับปรุงสภาพบ้านให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทางจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล นำงบประมาณมาช่วยซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน มีห้องปลอดเชื้อให้กับลูกชายเพื่อใช้สำหรับฟอกไต รู้สึกขอบคุณสำหรับการได้รับโอกาสในครั้งนี้จริงๆ นายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าช่วยเหลือ สร้างบ้านให้ ในส่วนของสุขภาพก็ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเอง ล้างไตได้ด้วยตัวเองครับ ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก "วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน" วาระที่ 5 สตูล...สร้างสุข (คนสตูล สร้างสรรค์ ปันสุข) ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทางอำเภอควนกาหลงจึงจัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ขึ้น