จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดผู้ป่วยโควิดสะสมพุ่ง 125 ราย ตาย 2 ราย รักษาหายแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างรักษา 68 ราย ขณะผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดบุรีรัมย์ กำชับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ บูรณาการร่วมกับ อสม รพ.สต. ในพื้นที่ สอดส่อง เฝ้าระวังให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่บาดของเชื้อโควิด- 19

วันนี้ (4 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 125 ราย เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 68 ราย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ที่ อ.คูเมือง 2 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ อ.เมือง 1 ราย

สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้งหมด 170 ราย รายใหม่ 13 ราย รายเก่า 157 ราย ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด มีจำนวน 11,695 ราย กระจายใน 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกักตัวอยู่ที่บ้าน

ขณะที่ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ. ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด การตรวจคัดกรอง covid-19 ประจำหมู่บ้าน หรือชุมชนท้องที่ ที่อำเภอกำหนด โดยให้กรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต 8 บร. และแอปพลิเคชั่น Buriram Healthy Passport พร้อมต้องกักกันตัวอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้แยกพักอาศัย แยกสิ่งของเครื่องใช้กับคนอื่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนกรณีผู้ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ ครบ 2 เข็ม ผู้ที่ผ่านการกักตัวตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกำหนด (State Quarantine)และถูกนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีผลยืนยันการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และต้องดำเนินการในสถานที่หรือพื้นที่กำหนดเฉพาะ ผู้ควบคุมรถรับส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขนส่ง เมื่อเสร็จภารกิจให้รีบกลับออกไปโดยเร็ว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้ทุกคนที่เข้ามาใจพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องกักตัว 14 วัน ไม่ว่าจะเดินทางจากจังหวัดใดก็ตาม ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนายอำเภอ และปลัดอำเภอ จะต้องนำไปปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ของประชาชนชาวบุรีรัมย์ หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน ไม่ให้ความร่วมมือจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย