โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่วันนี้ เพิ่มอีก 9 ราย รวมยอดสะสม 206 ราย ขอความร่วมมือประชาชน ที่ไปร่วมงาน ในพื้นที่เสี่ยง รีบรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน

(4 พ.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้(อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 9 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ทั้งหมด จำนวน 206 ราย

ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทั้ง 9 รายของวันนี้
รายที่ 198 เพศชาย อายุ 47 ปี อาชีพทำสวน ภูมิลำเนาตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 149 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอรัษฎา รายที่ 199 เพศหญิง อายุ 69 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 149 ซึ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัษฎา รายที่ 200 เป็นเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง พนักงานบริษัทประกัน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 40 รายที่ 201 เพศหญิง อายุ 36 ปีภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง.